هزينه تبليغات در وب سايت خبريه
محل نمايش مدت نمايش اندازه بنر هزينه
بالاي تمامي صفحات(صفحه اصلي + صفحه اخبار) يک هفته 468×60 300.000 ريال
سمت چپ صفحه اصلي يک هفته 120×240 100.000 ريال
سمت چپ صفحه اخبار يک هفته 120×240 150.000 ريال
زير تمامي اخبار يک هفته 768×60 200.000 ريال
سمت چپ تمامي صفحات سايت(صفحه اصلي + صفحه اخبار) يک هفته 120×240 200.000 ريال
سمت چپ صفحه اصلي يک ماه 120×240 300.000 ريال
بالاي تمامي صفحات(صفحه اصلي + صفحه اخبار) يک ماه 468×60 1.000.000 ريال
سمت چپ صفحه اخبار يک ماه 120×240 500.000 ريال
سمت چپ تمامي صفحات سايت(صفحه اصلي + صفحه اخبار) يک ماه 120×240 750.000 ريال
زير تمامي اخبار يک ماه 768×60 750.000 ريال
برای درج تبلیغات خود، از طریق ایمیل با ما در ارتباط باشید.