تاریخ انتشار: 1395/04/18 10:48صفحه اصلی اقتصادی

استراحت‌گاه کشتی‌های ماهیگیری کجاست؟ / برج کنترل ترافیک‌ دریایی بندر گناوه را ببینید

استراحت‌گاه کشتی‌های ماهیگیری کجاست؟ / برج کنترل ترافیک‌ دریایی بندر گناوه را ببینید

اقتصاد > بازارکار - بندر گناوه یکی از مهمترین بنادر دریایی جنوب کشور، در تعطیلات عید فطر به استراحت‌گاه ده‌ها لنج و کشتی ماهیگیری تبدیل شد.
 • استراحت لنج‌ها در بندر گناوه

  {1}
 • استراحت لنج‌ها در بندر گناوه

  {2}
 • استراحت لنج‌ها در بندر گناوه

  {3}
 • کشتی‌های ماهیگیری بندرگناوه

  {4}
 • کشتی‌های ماهیگیری بندرگناوه

  {5}
 • استراحت لنج‌ها در بندر گناوه

  {6}
 • برج کنترل و ترافیک بندر دریایی گناوه

  {7}
 • برج کنترل و ترافیک بندر دریایی گناوه

  {8}
 • برج کنترل و ترافیک بندر دریایی گناوه

  {9}
 • برج کنترل و ترافیک بندر دریایی گناوه

  {10}
 • استراحت لنج‌ها در بندر گناوه

  {11}
 • استراحت لنج‌ها در بندر گناوه

  {12}

22339{1}: http://images.khabaronline.ir/images/2016/7/16-7-8-0581۱.jpg
{2}: http://images.khabaronline.ir/images/2016/7/16-7-8-05817۲.jpg
{3}: http://images.khabaronline.ir/images/2016/7/16-7-8-05833۳.jpg
{4}: http://images.khabaronline.ir/images/2016/7/16-7-8-05912۴.jpg
{5}: http://images.khabaronline.ir/images/2016/7/16-7-8-05928۵.jpg
{6}: http://images.khabaronline.ir/images/2016/7/16-7-8-05944۶.jpg
{7}: http://images.khabaronline.ir/images/2016/7/16-7-8-1114۸.jpg
{8}: http://images.khabaronline.ir/images/2016/7/16-7-8-1134۱۷.jpg
{9}: http://images.khabaronline.ir/images/2016/7/16-7-8-1153۱۴.jpg
{10}: http://images.khabaronline.ir/images/2016/7/16-7-8-1219۱۲.jpg
{11}: http://images.khabaronline.ir/images/2016/7/16-7-8-1238۱۱.jpg
{12}: http://images.khabaronline.ir/images/2016/7/16-7-8-132۹.jpg

  کلید واژه ها:

بندر

،

گناوه

،

دریایی

،

ماهیگیری

،

کشتی‌های

،

کجاست

،

کنترل

،

ترافیک‌

،

مهمترین

،

بنادر

،
 صفحه نخست
 خبر آنلاین
مطالب مرتبط: