تاریخ انتشار: 1395/05/03 16:56صفحه اصلی اقتصادی

بیشترین و کمترین تعداد پروانه‌های ساختمانی در شهر تهران

بیشترین و کمترین تعداد پروانه‌های ساختمانی در شهر تهران

اقتصاد > مسکن - اقتصاد نیوز نوشت:بر اساس آمارها، منطقه 15 و 12 شهرداری تهران به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد پروانه‌های ساختمانی در زمستان 1394 را از آن خود کرده‌اند.

بر اساس آخرین گزارش ارائه شده توسط مرکز آمار که در آن اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کل کشور در زمستان 1394 آمده است، تعداد 1810 پروانه ساختمانی توسط شهرداری‌ تهران صادر شده است که از این تعداد 1802 پروانه مربوط به احداث ساختمان و 8 پروانه مربوط به افزایش بناست.

پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان در شهر تهران نسبت به فصل گذشته 4.1 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 25.1 درصد کاهش یافته است.

بر اساس این آمارها، در میان مناطق 22گانه شهر تهران، منطقه 15 و منطقه 12 به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد پروانه‌های ساختمانی را به خود اختصاص داده‌اند. به این صورت که از میان 1802 پروانه ساختمانی 153 عدد از آن مربوط به منطقه 15 و تنها 31 عدد مربوط به منطقه 12 می‌شود.


{1}

22439{1}: http://eghtesadnews.com/image.ashx?pid=2016/7/24/e2e9ccfe-b3c8-4592-b928-8f511141429a_6c33d69d-66f4-4a1d-988c-49e9f3536ebc_freesize-full.png

  کلید واژه ها:

کمترین

،

تعداد

،

پروانه‌های

،

ساختمانی

،

تهران

،

اقتصاد

،

نیوز

،

اساس

،

آمارها

،

منطقه

،
 صفحه نخست
 خبر آنلاین
مطالب مرتبط: