تاریخ انتشار: 1395/04/29 19:16صفحه اصلی اجتماعی

مدیرعامل معزول بانک ملت بازداشت شد

مدیرعامل معزول بانک ملت بازداشت شد

جامعه > قضایی - فارس نوشت: مدیرعامل معزول بانک ملت با دستور مراجع قضایی و توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده است.

علی رستگار مدیرعامل معزول بانک ملت با دستور مراجع قضایی و توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده است.

بنابراین گزارش پس از مدتها کار شناسایی و اطلاعاتی یک شبکه فساد بانکی در کشور کشف شده که رستگار مدیرعامل معزول بانک ملت یکی از اعضای این باند است.

رستگار یکی از مدیرانی بود که در جریان افشای حقوق‌های نجومی مدیران دولتی و بانکی از سمت خود استعفا کرده بود.

۴۵۴۷


  کلید واژه ها:

معزول

،

بانک

،

بازداشت

،

فارس

،

مدیرعامل

،

دستور

،

مراجع

،

قضایی

،

توسط

،

سازمان

،
 صفحه نخست
 خبر آنلاین
مطالب مرتبط: