تاریخ انتشار: 1395/05/03 14:53صفحه اصلی دانش و فناوری

پایان اعتبار کارت‌های ۲۰ هزار ریالی تلفن همگانی

پایان اعتبار کارت‌های ۲۰ هزار ریالی تلفن همگانی

فناوری اطلاعات > ارتباطات - ایسنا نوشت: کارت های اعتباری ۲۰ هزار ریالی تلفن همگانی تا پایان شهریور ماه سال جاری معتبر است.

محمدرضا بیدخام - سخنگوی شرکت مخابرات استان تهران - گفت: کارتهای اعتباری ۲۰ هزار ریالی تلفن همگانی که در سالهای ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۴ توزیع شده است، تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۵ اعتبار خواهد داشت.

وی با بیان این مطلب که تمامی کارت های ۲۰ هزار ریالی توزیع شده در سالهای ۱۳۹۲ و قبل از آن مسدود و غیرفعال است گفت: از مهرماه امسال کارتهای اعتباری ۲۰ هزار ریالی مسدود می شود و دیگر امکان استفاده از آنها در شبکه تلفنهای همگانی وجود نخواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه شهروندان می بایست با رعایت مسائل امنیتی به مدت زمان انقضاء استفاده از کارت تلفن توجه نمایند گفت: کارت های اعتباری به مبلغ ۵۰ هزار ریالی که پیش از این در اختیار شهروندان قرار گرفته است همچنان دارای اعتبار است.

5656


  کلید واژه ها:

هزار

،

ریالی

،

تلفن

،

همگانی

،

اعتبار

،

کارت‌های

،

اعتباری

،

پایان

،

شهریور

،

جاری

،
 صفحه نخست
 خبر آنلاین
مطالب مرتبط: